Eddy Bouquet

B Gallery staat voor Bouquet Gallery tevens verwijzend naar wijlen mijn vader Bouquet Gus (20/12/1929 – 16/09/1991)

“Mijn vader was Architect. Voor zijn job maakte hij duidelijke en precieze schetsen en tekeningen die ik probeerde te imiteren om later beroepsmatig deze boven de grond neer te poten.

Hij gaf me de smaak, de orde en het evenwicht in mijn beroep en in het leven.”

Vandaag zet ik dit verder in de kunst. Wat ooit zijn droom was maar robuust wegens ziekte werd afgebroken.

B Gallery stelt werken tentoon van verschillende kunstenaars gericht in het abstracte, surrealisme en kubisme. Zowel op beeld als op doek.
Onder de noemer in-en verkoop, consignatie voor kunstenaars of particulieren.

B Gallery organiseert regelmatig evenementen en workshops. Het is een contactplaats waar kunstliefhebbers zich thuis voelen voor een babbel over het hedendaagse en uiteraard over de kunst.

Wees welkom! De koffie of wijn staat altijd klaar.

Abstracte kunst

Abstracte kunst is een richting binnen de moderne kunst waarin niet altijd wordt geprobeerd om objecten uit de natuurlijke wereld weer te geven en er geen zaken uit de reële wereld hoeven te zijn afgebeeld. Er kunnen onderliggende principes zichtbaar worden gemaakt met vormen en kleuren, ritmes en contrasten.

Surrealische kunst

Het surrealisme is een kunststroming in de moderne kunst ontstaan als literaire stroming in het begin van 1920. Hoewel er een hoogtepunt van het surrealisme is waar te nemen tussen 1925 en 1940, in zowel schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie als in de literatuur, is het surrealisme nog steeds aanwezig en actief.

Hedendaagse kunst

Contemporary art of moderne kunst. Wat kunst precies is en wat er wel en niet onder valt, daar denkt iedereen anders over.